Search This Blog

Search Engine

Custom Search

20160904

Shri Ramdas Aarti

*श्री रामदासाची आरती*

आरती रामदासा |
भक्त विरक्त ईशा |
उगवला ज्ञानसूर्य ||
उजळोनी प्रकाशा || धृ ||

साक्षात शंकराचा |
अवतार मारुती |
कलिमाजी तेचि झाली |
रामदासाची मूर्ती || १ ||

वीसही दशकांचा |
दासबोध ग्रंथ केला |
जडजीवां उद्धरिले नृप शिवासी तारीले || २ ||

ब्रम्हचर्य व्रत ज्याचे |
रामरूप सृष्टी पाहे |
कल्याण तिही लोकी |
समर्थ सद्गुरुपाय || ३ || आरती रामदासा ||

No comments: