Search This Blog

Search Engine

Custom Search

20160904

Shri Shankar Aarti

*श्री शंकराची आरती*

लवथवती विक्राळा ब्रम्हांडी माळा |
वीषे कंठी कला त्रिनेत्री ज्वाळा |
लावण्यसुंदर मस्तकी बाळा |
तेथुनिया जल निर्मळ वाहे झुळझुळा || १ ||

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा |
आरती ओवाळू तुज कर्पूरगौरा || धृ ||

कर्पुरगौरा भोळा नयनी विशाळा |
अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा |
विभूतीचे उधळण शितिकंठ निळा |
ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा | जय देव || २ ||

देवी दैत्यी सागर मंथन पै केले |
त्यामाजी अवचित हळहळ जें उठिले |
तें त्वां असुरपणे प्राशन केलें |
नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले | जय || ३ ||

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी |
पंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारी |
शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी |
रघुकुळटिळक रामदासाअंतरी || जय देव || ४ ||

No comments: