Search This Blog

Search Engine

Custom Search

20160904

Shri Vishnu Aarti

*श्री विष्णूची आरती*

आवडी गंगाजळे देवा न्हाणीले |
भक्तीचे भूषण प्रेमासुगंध अर्पिले |
अहं हा धूप जाळू श्रीहरीपुढे |
जंव जंव धूप जळे |
तंव तंव देवा आवडे |
रमावल्लभदासे अहं धूप जाळिला |
एकारतीचा मग प्रारंभ केला |
सोहं हा दीप ओवाळू गोविंदा |
समाधी लागली पाहतां मुखारविंदा |
हरीख हरीख हातो मुख पाहतां |
चाकाटल्या ह्या नारी सर्वही अवस्था |
सदभावालागी बहु हा देव भुकेला |
रमावल्लभदासे नैवेद्य अर्पिला |
फल तांबूल दक्षिणा अर्पीली |
तयाउपरी नीरांजने मांडिली ||

आरती आरती करू गोपाळा |
मी तू पण सांडोनी वेळोवेळा || धृ ||

पंचप्राण पंचज्योती आरती उजळिली |
दृश्य हे लोपलें तथा प्रकाशांतळी |
आरतीप्रकाशे चंद्र सूर्य लोपलें |
सुरवर सकळीक तटस्थ ठेले |
देवभक्तपण न दिसे कांही |
ऐशापरी दास रमावल्लभ पायीं || आरती ||

No comments: