Search This Blog

Search Engine

Custom Search

20161022

Ganpati message on Whats App

SOURCE - Whats App

A Clay Ganesha idol

Photo Source - By Adityamadhav83 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons


म्हाळुंगे येथील गणेश नगर गणपतीचा चमत्कार. गणपतीच्या मंदिरात  सागर बनगर पूजा करीत होता.
त्याला गणपती म्हणाला, मी गेष्ठौस रोड वरील झोपडपट्टी येथे लहान मूलाचे रूपाने
जन्म घेईन आणि जे लोक धर्माचा नाश करतात त्याचा मी नाश करीन.जी व्यक्ती माझ्या नावाने 20 व्यक्तिना हा संदेश पाठवेल त्याची 20 दिवसात मनोकामना पूणँ करिन.पण जी व्यक्ति आज वाचून उद्या पाठवू असे 25 दिवस जाऊ देईन त्याचे नूकसान होईल.इतके म्हणून गणपती38 पावले जाऊन अदृश्य झाले.
हे ऐकून सममित्र नगर येथील एका मानसाने 20 जणांना पाठवीला त्याला बोलेरो गाड़ी लागली.

*भयरेवाडी मधील
दूधवाल्याला इनोवा गाडी लागली।
*यशवंत गल्ली येथील एका 
डमडमवाल्यान १५ जणांना पाठवीले.त्याला स्वत:च्या घरात सोन्याच्या मोहरांनी भरलेला हंडा सापडला.
*कोळी गल्ली येथील एक बेरोजगार यूवक पाठविण्याचा विचार करीत होता.त्याला चांगली नौकरी लागली. तेव्हा त्याने 10 जणांना पाठवीले.एका माणसाने हे खोटे आहे असे सांगितले तर त्याचा मुलगा मरण पावला. शेने येथील बाबूराव यांना हा मॉसेज मिळाला तर त्याने एक महीन्यानंतरही मोबाईल मध्येच ठेवला कूणालाच पाठविल नाही.त्यांना धंध्दात खूप नूकसान सहन करावे लागले.आणि त्याची पत्नी मरण पावली हा मॉसेज खोट समजून कोनत्याही प्रकारची संकटे आढवून घेऊ नयेत.
हा मॉसेज डीलेट करू नका.
  ।। ॐ गं गणपतये नमः ।।

()(. = .)()
<>’ ) )’<>
(,,,)’ ‘(,,,)
हा मेसेज 7 जनांना पठावा संध्याकाळ पर्यंत चांगली बातमी मिळेल... दुर्लक्ष केला की २१ अठावड़े वाइट जातील....

No comments: